Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ
 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012


Η ΠΑΛΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣΗ ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ