Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 
 
 
    ΠΑΦΟΣ - ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΡΟΥΔΙΑ

 
 
   ΠΑΦΟΣ - ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΤΖΙΕΛΕΦΟΥ
  

ΠΑΦΟΣ - ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ